Samenvatting

Het directiecomité van de CREG heeft een aantal wijzigingen aangebracht aan zijn huishoudelijk reglement. Over deze wijzigingen werd eerder een openbare raadpleging georganiseerd. De manier waarop het directiecomité van de CREG omgaat met eventuele vertrouwelijkheid van informatie in het kader van haar publicaties werd aangepast (artikel 47). Verder werd artikel 40 gewijzigd om rekening te houden met de wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de Belgische gaswet en de Europese Verordening die de richtsnoeren voor capaciteitstoewijzing en congestiebeheer in de elektriciteitssector vastlegt (CACM). Tot slot zijn er een aantal eerder cosmetische aanpassingen die de tekst moeten verduidelijken en verbeteren. Met het oog op de permanente verbetering van de werking van de CREG wordt het huishoudelijk reglement van het directiecomité op regelmatige basis verder geëvalueerd en indien nodig gewijzigd. Deze wijzigingen zijn in werking getreden op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad, met name 12 januari 2017.

Download het document (pdf, 461.71 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Andere (Z)1562

Thema's