Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de strategische reserve vanaf de aanbesteding in 2018

Samenvatting

De elektriciteitswet bepaalt dat Elia de werkingsregels voor de strategische reserve ter goedkeuring aan de CREG moet voorleggen. De CREG heeft een openbare raadpleging georganiseerd over het voorstel van werkingsregels en over haar ontwerpbeslissing.

In haar beslissing keurt de CREG het voorstel van Elia goed mits een aantal aanpassingen. De goedgekeurde werkingsregels zijn van toepassing vanaf 1 november 2018.

Download het document (pdf, 464 kB)

Datum van goedkeuring

09 februari 2018

Referentie

Beslissing(B)1716

Bijlage(n)

  1. Voorstel van ELIA SYSTEM OPERATOR nv betreffende de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2018, alsook een versie met aanduiding van de wijzigingen ten opzichte van de werkingsregels van toepassing vanaf 1 november 2017
  2. Deze bijlage bevat de individuele antwoorden op de raadpleging die de CREG organiseerde over de ontwerpbeslissing (B)1716, namelijk van ELIA, FEBEG, FEBELIEC en FLUXYS

Verwante publicaties

Thema's

Strategische reserve

Print Contact