Beslissing over het voorstel van de nv Elia Transmission Belgium betreffende de regels die de energieoverdracht organiseren

Samenvatting

Na overleg met de bevoegde regionale overheden en na raadpleging van Elia heeft de CREG beslist om de door Elia Transmission Belgium ingediende wijziging van de regels die de energieoverdracht organiseren goed te keuren om een nieuw regime toe te passen voor de contracten (pass-through contracten) die de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de eindafnemer valoriseren.

Download het document (pdf, 629 kB)

Datum van goedkeuring

27 maart 2020

Referentie

Beslissing(B)2043

Bijlage(n)

Verwante publicaties

Thema's

Flexibiliteit

Print Contact