Samenvatting

Aansluitend hierbij keurde de CREG op 13 februari 2020 de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed. Fluxys Belgium raadpleegde voorafgaandelijk hierover de marktpartijen.

Het gaat onder meer over de overdracht van de activiteit van het beheer van het commercieel netevenwicht door Fluxys Belgium aan Balansys, de aanpassing van de kredietwaardigheidsvereisten, de implementatie van de tarieven 2020, een lichte aanpassing van de omzettingsdiensten, de wijziging van het plan voor incidentenbeheer en een aantal technische wijzigingen die de leesbaarheid van de regulatoire documenten bevorderen.

De CREG consulteerde in het kader van deze beslissing de marktpartijen betreffende de toepassing van de ACER beslissing Nr. 12/2019 van 16 oktober 2019 op het Standaard Aardgasvervoerscontract, met name de invoering van een bepaling met het oog op een gelijktijdige aansprakelijkheid van Fluxys Belgium en Balansys met betrekking tot het beheer van het commercieel netevenwicht.

De CREG vraagt in haar beslissing aan Fluxys Belgium om voor de inwerkingtreding van bovenvermelde wijzigingen haar “Know Your Customer policy”, die verband houdt met de kredietwaardigheidsvereisten, aan de CREG voor te leggen.

Inwerkingtreding

Fluxys Belgium en Balansys informeerden de markpartijen dat de overdracht van het commercieel beheer van het netevenwicht van de geïntegreerde Belux-zone zal starten op 1 juni 2020. Vanaf die dag zullen de marktpartijen met Balansys een balanceringscontract moeten afsluiten. De CREG maakt de marktpartijen, actief in de Belux-zone, er dan ook attent op om tegen ten laatste op 18 mei 2020 het goedgekeurde vervoerscontract en balanceringscontract te ondertekenen.

Download het document (pdf, 501.88 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2047