Samenvatting

In het kader van de implementatie van het vergoedingsmechanisme voor de capaciteit en in het bijzonder met het oog op de veiling die in oktober 2021 moet plaatsvinden, heeft de CREG aan de hand van een beslissing van 14 mei 2021 de werkingsregels van het CRM vastgelegd.

Over deze werkingsregels heeft de transmissienetbeheerder (Elia) een eerste voorstel ingediend op 13 november 2020, nadat er een openbare raadpleging over was gehouden. Na besprekingen met de CREG heeft Elia op 30 april 2021 een nieuw voorstel van werkingsregels ingediend. De CREG heeft nog een openbare raadpleging georganiseerd, tussen 30 april en 7 mei, over wijzigingen die moesten worden aangebracht aan het voorstel van Elia.

In overeenstemming met de elektriciteitswet moeten de werkingsregels nog worden goedgekeurd door een koninklijk besluit om in werking te treden; ze kunnen eveneens worden gewijzigd bij koninklijk besluit. 

Download het document (pdf, 660.63 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)2227