Samenvatting

Het jaarverslag van de CREG heeft betrekking op:

  • de uitvoering van haar opdrachten
  • de staat van haar werkingskosten en de wijze waarop zij gedekt zijn, met inbegrip van een overzicht van activa/passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor
  • de evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt
  • de getroffen maatregelen en de behaalde resultaten voor elk van haar wettelijke opdrachten (vergelijkend verslag)

Opvallende feiten uit het jaarverslag 2020.

Download het document (pdf, 2.5 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Jaarverslag AR2020

Thema's