Jaarverslag van de CREG : 2020

Samenvatting

Het jaarverslag van de CREG heeft betrekking op:

  • de uitvoering van haar opdrachten
  • de staat van haar werkingskosten en de wijze waarop zij gedekt zijn, met inbegrip van een overzicht van activa/passiva en het verslag van de bedrijfsrevisor
  • de evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkt
  • de getroffen maatregelen en de behaalde resultaten voor elk van haar wettelijke opdrachten (vergelijkend verslag)

Opvallende feiten uit het jaarverslag 2020.

Download het document (pdf, 2617 kB)

Datum van goedkeuring

01 mei 2021

Referentie

JaarverslagAR2020

Verwante publicaties

Thema's

CREG

Print Contact