Samenvatting

Eind 2008 ontstond een nieuw wettelijk kader waarin de CREG de distributienettarieven moest goedkeuren. Eén van de belangrijkste wijzigingen was de overgang naar een meerjarenregulering, waar men in het verleden de tarieven steeds per jaar goedkeurde. Deze meerjarenregulering – tariefperiodes van vier jaar – moest zorgen voor een grotere stabiliteit en voorspelbaarheid in de tarieven. Deze studie geeft een overzicht van de totstandkoming en evolutie van de desbetreffende wetgeving, de impact van heel wat juridische beslissingen en de invloed van dit alles op de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas in België voor de eerste vierjarige regulatoire periode 2009-2012. Men staat ook stil bij de verlenging van de distributienettarieven voor de exploitatiejaren 2013 en 2014.
Download het document (pdf, 1.37 MB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Studie (F)120628-CDC-1140

Thema's