Samenvatting

De CREG heeft van 19 oktober tot en met 17 november 2017 een openbare raadpleging georganiseerd naar aanleiding van haar studie van 5 oktober 2017 over de wetgeving inzake transparantie, REMIT en financiële instrumenten.

Dit is het raadplegingsverslag dat werd opgesteld met de feedback van de marktdeelnemers.

Download het document (pdf, 453.38 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Verslag (RA)1637

Bijlage(n)