Raadplegingsverslag betreffende een vragenlijst over de beoordeling door de marktspelers van de transparantie van de informatie die ter beschikking wordt gesteld van iedereen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit

Samenvatting

De CREG heeft van 19 oktober tot en met 17 november 2017 een openbare raadpleging georganiseerd naar aanleiding van haar studie van 5 oktober 2017 over de wetgeving inzake transparantie, REMIT en financiële instrumenten.

Dit is het raadplegingsverslag dat werd opgesteld met de feedback van de marktdeelnemers.

Download het document (pdf, 464 kB)

Datum van goedkeuring

21 december 2017

Referentie

Verslag(RA)1637

Bijlage(n)

  1. Documenten die in het kader van de raadpleging werden gebruikt
  2. Kopie van alle versies van de ontvangen reacties

Verwante publicaties

Thema's

Marktwerking elektriciteit, Marktwerking aardgas

Print Contact