Samenvatting

Het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt voorziet, sinds 1 januari 2018, een verplichting voor bepaalde elektriciteitsondernemingen om de bedragen voor de federale bijdrage elektriciteit die ze het vorige jaar bij de CREG hebben gevorderd, jaarlijks te laten certificeren.

Er bestaat geen gelijkaardig mechanisme voor de bedragen m.b.t. de offshore toeslag.

Voorstel (C)2256 gaat over de opmaak van een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid waarbij de certificeringsverplichting wordt uitgebreid naar de bedragen van de offshore toeslag.

Download het document (pdf, 387.65 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Voorstel (C)2256