Levering aardgas

De CREG heeft een grote bevraging uitgevoerd over het gedrag van de gezinnen op de energiemarkt

Om de consumentenbelangen beter te kunnen verdedigen, identificeerde de CREG eind vorig jaar de nood aan een meer diepgaande analyse van een aantal aspecten van het gedrag van de gezinnen op de Belgische energiemarkt. De CREG heeft daarom een beroep gedaan op een marktonderzoeksbureau om een grote bevraging te organiseren bij een representatieve steekproef van gezinnen. Op basis van verschillende conclusies uit die bevraging doet de CREG een aantal voorstellen tot verbetering.

Rapport over de bevraging en studie over het gedrag van huishoudelijke consumenten op de Belgische kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas

Voor een betere opvolging van de consumentenbelangen en daarmee gelinkt het ter beschikking stellen van relevante en duidelijke informatie aan consumenten, identificeerde de CREG eind vorig jaar de nood aan een meer diepgaande analyse van een aantal aspecten van het consumentengedrag op de Belgische retailmarkt voor energie.

De CREG deed daarom een beroep op een marktonderzoeksbureau om een bevraging te organiseren bij een representatieve steekproef van huishoudelijke consumenten.

Dit rapport geeft de voornaamste conclusies weer van de door MAS Research uitgevoerde bevraging, met daaraan gekoppeld de reeds genomen en vooropgestelde actiepunten door de CREG.

Advies over het voorstel van resolutie (DOC 55 1650/001) betreffende het vereenvoudigen van de energiefactuur

De enorme hoeveelheid informatie op de facturen maakt ze moeilijk te lezen en te begrijpen voor consumenten. In 2018 is een grootschalig overleg gevoerd met de ministers en alle belanghebbenden in de energiesector, met name leveranciers en regulatoren, waaronder de CREG, om de elektriciteits- en gasfactuur van de consumenten te vereenvoudigen. Het overleg was met name bedoeld om de omvang van de factuur te vereenvoudigen en tot maximaal 2 pagina's te beperken, met behoud van de essentiële informatie.

Print Contact