Tariefmethodologie elektriciteit

Beslissing betreffende het correctief tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR van 2 april 2013 voor de regulatoire periode 2012 – 2015

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 6 februari 2013 de tariefbeslissing van de CREG van 22 december 2011 vernietigd. Met deze nieuwe beslissing zijn er opnieuw gereguleerde tarieven beschikbaar voor de toegang tot de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. Om uitvoering te kunnen geven aan voornoemd arrest, houdt de beslissing een gedeeltelijke verschuiving van de tarieflasten in van de producenten naar de afnemers van elektriciteit.

Beslissing betreffende het correctief tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR van 2 april 2013 voor de regulatoire periode 2012 – 2015 - Gecoördineerde versie van 17-12-2015

Het Hof van Beroep te Brussel heeft in zijn arrest van 6 februari 2013 de tariefbeslissing van de CREG van 22 december 2011 vernietigd. Met deze nieuwe beslissing zijn er opnieuw gereguleerde tarieven beschikbaar voor de toegang tot de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. Om uitvoering te kunnen geven aan voornoemd arrest, houdt de beslissing een gedeeltelijke verschuiving van de tarieflasten in van de producenten naar de afnemers van elektriciteit.

Verslag van de raadpleging en van het overleg over het ontwerp van besluit (Z)130228-CDC-1109/2 tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie

geen

Besluit tot wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie

Print Contact