Toegang tot het net

Studie betreffende de aanrekening van injectietarieven voor decentrale producenten in geval van kostenreflectieve aansluitingstarieven en tarifering voor het gebruik van het net

In april 2010 bezorgde de CREG een tussentijdse studie over de mogelijke schrapping of vrijstelling van injectietarieven voor productie-installaties op basis van hernieuwbare energie en kwalitatieve WKK aan de Minister van Energie. Hierin werd nagegaan of en hoe een vrijstelling of eventuele schrapping van de injectietarieven, aangerekend op het distributienetniveau, kon worden bewerkstelligd. De CREG concludeerde dat dit geen verdedigbare maatregel was, maar dat een specifiek daarvoor opgerichte werkgroep wel een aantal kritische punten moest onderzoeken. De werkgroep Injectietarieven onderzocht de bijdrage in aansluitingskosten door de decentrale producent, de technische grens 5 MW en de rol van het aanrekenen van de heffingen.

Print Contact