Levering

Een federale vergunning is vereist voor de levering van elektriciteit door een tussenpersoon aan in België gevestigde afnemers die verbonden zijn met het transmissienet of met een directe lijn waarvan de nominale spanning hoger is dan 70.000 volt.

Op deze pagina vindt u de maandelijkse waarden van de noteringen TTF 101, TTF 103 en ZTP101

De federale bijdrage is een toeslag die geheven wordt op de in België verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. De CREG berekent en publiceert de eenheidstoeslagen van de verschillende componenten van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas.

De houders van een federale vergunning voor de levering van elektriciteit en de houders van een federale en/of regionale vergunning voor de levering van aardgas evenals houders van aardgasvervoerscapaciteit op binnenlandse aansluitingspunten (distributie, industrie, elektriciteitsproductie) dienen jaarlijks vragenlijsten met betrekking tot het voorgaande jaar te beantwoorden en over te maken aan de CREG.

De CREG publiceert de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas voor de leveranciers en de distributienetbeheerders in het kader van de terugbetaling van de schuldvorderingen beschermde klanten.

Op deze pagina vindt u de BelpexDAM-prijs van de laatste maanden.

Print Contact