Op deze pagina vindt u de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit, aardgas en warmte. Deze gegevens worden uitsluitend gepubliceerd voor de leveranciers en de distributienetbeheerders in het kader van de terugbetaling van de schuldvorderingen beschermde klanten.

Elektriciteit Aardgas Warmte
Q1 2023 Q1 2023 Q1 2023
Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022
Q3 2022 Q3 2022 Q3 2022
Q2 2022 Q2 2022  
Q1 2022 Q1 2022  
Q4 2021 Q4 2021  
Q3 2021 Q3 2021  
Q2 2021 Q2 2021  

Vorige periodes

Warmte

De referentie-energiecomponenten warmte zijn op 1 juli 2022 in werking getreden. De variabele term van de referentie-energiecomponent warmte (uitgedrukt in c€/kWh) is identiek aan de variabele term van de referentie-energiecomponent aardgas. De vaste term van de referentie-energiecomponent warmte bedraagt € 125/jaar voor het eerste jaar van toepassing van dit tarief. Deze tarieven worden vastgelegd in overeenstemming met het koninklijk besluit van 6 juni 2022 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de werkelijke nettokosten voor de ondernemingen die warmte door middel van netten voor warmtevoorziening op afstand leveren aan residentiële beschermde afnemers en van hun betrokkenheid bij de tenlasteneming.

Dossier in te dienen door leveranciers en DNB’s

Dossier « eenmalig forfait 80 € » in te dienen door leveranciers en DNB’s

Dossier « verwarmingspremie 100 € » in te dienen door leveranciers en DNB’s

Dossier « beschermde klanten warmte » in te dienen door de warmte-ondernemingen