Op deze pagina vindt u de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit, aardgas en warmte. Deze gegevens worden uitsluitend gepubliceerd voor de leveranciers en de distributienetbeheerders in het kader van de terugbetaling van de schuldvorderingen beschermde klanten.

Deze componenten worden in het begin van elke maand voor de vorige maand gepubliceerd.

Elektriciteit Aardgas Warmte
01/2024 01/2024 01/2024
12/2023 12/2023 12/2023
11/2023 11/2023 11/2023
10/2023 10/2023 10/2023
09/2023 09/2023 09/2023
08/2023 08/2023 08/2023
07/2023 07/2023 07/2023
06/2023 06/2023 06/2023
05/2023 05/2023 05/2023
04/2023 04/2023 04/2023
Q1 2023 Q1 2023 Q1 2023
Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022
Q3 2022 Q3 2022 Q3 2022
Q2 2022 Q2 2022  
Q1 2022 Q1 2022  

Vorige periodes

Warmte

De referentie-energiecomponenten warmte zijn op 1 juli 2022 in werking getreden. De variabele term van de referentie-energiecomponent warmte (uitgedrukt in c€/kWh) is identiek aan de variabele term van de referentie-energiecomponent aardgas. De vaste term van de referentie-energiecomponent warmte bedraagt € 125/jaar voor het eerste jaar van toepassing van dit tarief. Deze tarieven worden vastgelegd in overeenstemming met het koninklijk besluit van 6 juni 2022 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de werkelijke nettokosten voor de ondernemingen die warmte door middel van netten voor warmtevoorziening op afstand leveren aan residentiële beschermde afnemers en van hun betrokkenheid bij de tenlasteneming.

Dossiers « klassiek & BVT - 2023 » in te dienen door leveranciers en DNB’s

Dossier « eenmalig forfait 80 € » in te dienen door leveranciers en DNB’s

Dossier « verwarmingspremie 100 € » in te dienen door leveranciers en DNB’s

Dossier « warmte - 2023 » in te dienen door de warmte-ondernemingen

Dossiers « basispakket » in te dienen door leveranciers en DNB’s