Toegang tot het net

Het transmissienet voor elektriciteit wordt beheerd door één beheerder (Elia System Operator NV) die instaat voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het transmissienet, met inbegrip van de interconnecties met andere elektriciteitsnetten, om de bevoorradingszekerheid te waarborgen.

Op deze pagina wordt het ontwikkelingsplan van Elia beschreven en worden de geldende aansluitingscontracten, toegangscontracten en contracten voor toegangsverantwoordelijke voor het transmissienet opgenomen.

Op deze pagina kan u ook de nettarieven raadplegen.

Fluxys Belgium NV staat in voor het beheer van het aardgasvervoersnet en de opslaginstallatie voor aardgas.

Fluxys LNG NV staat in voor het beheer van de LNG-installatie.

Op deze pagina wordt het marktmodel beschreven en worden de standaardcontracten, toegangsreglementen en dienstenprogramma’s opgenomen.

U kan er ook de nettarieven raadplegen.

Print Contact