Het transmissienet voor elektriciteit wordt beheerd door één beheerder (Elia System Operator NV) die instaat voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het transmissienet, met inbegrip van de interconnecties met andere elektriciteitsnetten, om de bevoorradingszekerheid te waarborgen.

Op deze pagina wordt het ontwikkelingsplan van Elia beschreven en worden de geldende aansluitingscontracten, toegangscontracten en contracten voor toegangsverantwoordelijke voor het transmissienet opgenomen.

Op deze pagina kan u ook de nettarieven raadplegen.