Samenvatting

Na raadpleging van de marktpartijen keurde de CREG de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed.

Het gaat onder mee om de overdracht van de activiteit van het commercieel netevenwicht door Fluxys Belgium aan Balansys, wijzigingen en vereenvoudigingen van de capaciteitsconversiedienst op het Prisma-platform, een vereenvoudigde facturatie en de invoering van een aantal nieuwe diensten zoals “Reshuffling”.

De CREG vraagt Fluxys Belgium om ten laatste tegen 15 juni 2018 een actieplan voor wat betreft aardgaskwaliteit en een stappenplan voor de integratie van de fysieke en notionele tradingdiensten in te dienen.

Download het document (pdf, 696.34 KB)

Datum van goedkeuring

Referentie

Beslissing (B)1745