Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma

Samenvatting

Na raadpleging van de marktpartijen keurde de CREG de aanvraag van Fluxys Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en toegangsreglement) goed.

Het gaat onder mee om de overdracht van de activiteit van het commercieel netevenwicht door Fluxys Belgium aan Balansys, wijzigingen en vereenvoudigingen van de capaciteitsconversiedienst op het Prisma-platform, een vereenvoudigde facturatie en de invoering van een aantal nieuwe diensten zoals “Reshuffling”.

De CREG vraagt Fluxys Belgium om ten laatste tegen 15 juni 2018 een actieplan voor wat betreft aardgaskwaliteit en een stappenplan voor de integratie van de fysieke en notionele tradingdiensten in te dienen.

Download het document (pdf, 713 kB)

Datum van goedkeuring

26 april 2018

Referentie

Beslissing(B)1745

Bijlage(n)

  1. Het Standaard Aardgasvervoerscontract – EE
  2. Het Standaard Aardgasvervoerscontract – Belux
  3. Het Toegangsreglement voor aardgasvervoer met bijlagen A, B, C1, C2, C3, C4, E,F en G – EE
  4. Het Toegangsreglement voor aardgasvervoer met bijlagen A, B, C1, C2, C3, C4, E,F en G – Belux
  5. Het Aardgasvervoersprogramma – EE
  6. Het Aardgasvervoersprogramma – Belux

Verwante publicaties

Thema's

Transport aardgas, Marktwerking aardgas

Print Contact