Toegang tot het net

Studie over de afbakening van het transmissienet ten aanzien van aansluitingsinstallaties en directe lijnen

De grenzen van het transmissienet voor elektriciteit bepalen het toepassingsgebied van het systeem van de regulated third party access (RTPA). De RTPA vormt de basis voor de liberalisering van de Belgische elektriciteitsmarkt, daarom is het van belang dat men de grenzen van het transmissienet duidelijk vastlegt. Op vraag van Elia voerde de CREG deze studie uit om de grenzen van het transmissienet voor elektriciteit te onderzoeken. De toegang tot het transmissienet is cruciaal voor de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. De studie bestudeert de begrippen ‘transmissienet’, ‘aansluitingsinstallatie’ en ‘directe lijn’.

Print Contact