3 resultaten gevonden voor

Advies betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit

Op 14 februari 2022 werd de elektriciteitswet gewijzigd om de bouw en exploitatie van energieopslagfaciliteiten te onderwerpen aan een voorafgaande vergunning die vergelijkbaar is met de vergunning

Datum van goedkeuring
Type