32 resultaten gevonden voor

Advies over de mogelijkheden van de implementatie van een premiesysteem voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactiviteit) of onuitvoerbare gevallen (collectieve verwarmingsketels buiten een sociale woning)

Op vraag van de minister van Energie heeft de CREG de mogelijkheden voor het invoeren van een premiesysteem geanalyseerd voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactivi

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Dit advies gaat voornamelijk over het bedrag van de voorschotten toe te kennen aan de leveranciers voor de uitbreiding van de toekenning van het sociaal tarief naar de BVT-klanten (begunstigden ver

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Op 1 februari 2022 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over de verlenging van het sociaal tarief naar de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (BVT

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven/aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

De minister van Energie heeft op 8 december 2020 aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart

Datum van goedkeuring
Type
Thema's

Advies over de wijzigingen aan te brengen aan de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits- / aardgasbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

De ministeriële besluiten van 3 april 2020 hebben een aantal wijzigingen aangebracht aan de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende vaststelling van de sociale maximumprijzen voor de leve

Datum van goedkeuring
Type
Thema's