Distributie

Studie over de openbare dienstverplichtingen in de gassector

De Koning kan, na advies van de CREG, openbare dienstverplichtingen opleggen aan de houders van vervoers- en leveringsvergunningen. Aangezien er nog geen eenduidige definitie was, voert de CREG deze studie uit over de draagwijdte en de invulling van dit begrip. Na een aantal algemene opmerkingen, licht men de Europese en de Belgische context toe. Verder analyseert men het begrip ‘openbare dienstverplichtingen’, bespreekt men de financiering ervan en heeft men het over de publicatie- en meldingsplicht.

Print Contact