Transmissie elektriciteit

Beslissing betreffende de vraag van Elia System Operator tot goedkeuring van het lastenboek met de criteria en modaliteiten van de controle van de uitoefening van de opdracht voor het beheer van vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht door de netbeheerder en van de criteria en modaliteiten voor de keuze van een externe auditor

De CREG beslist om het lastenboek goed te keuren.

Beslissing over het verzoek van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor een toepassing van een gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor het gemeenschappelijk voorstel voor de reserveprocedures

De CREG beslist, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia System Operator, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, met uitzondering van het tarief voor de strategische reserve, met toepassing vanaf 1 januari 2019

Met deze beslissing wijzigt de CREG de tarieflijst van Elia met toepassing vanaf 1 januari 2019.

Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 05.11.2018

De CREG keurt het voorstel van Elia goed. Deze regels treden in werking op 5 november 2018 tot en met 30 november 2018.

Beslissing over het voorstel van standaardformulier voor de bankwaarborg van toepassing in het kader van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia System Operator

De CREG beslist om het voorstel van de nv Elia System Operator te aanvaarden op voorwaarde dat Elia rekening houdt met de bemerkingen geformuleerd in hoofdstuk 4 van deze beslissing.

Print Contact