Transmissie elektriciteit

Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor alternatieve day-ahead allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië in het geval waarin Groot-Brittannië de Europese interne energiemarkt verlaat

De CREG besliste het voorstel goed te keuren onder een aantal voorwaarden gelinkt aan het Brexitproces.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een gewijzigde methodologie voor de berekening van de geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige intradaykoppeling

De CREG besliste het voorstel goed te keuren.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een gewijzigde methodologie voor de berekening van de geplande uitwisselingen resulterend uit de eenvormige day-aheadkoppeling

De CREG besliste het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de day-ahead marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de toepassing van een Franse importbeperking gedurende de periode winter 2018-2019 in het geval van voorspelde systeemveiligheidsrisico’s op het Zwitserse elektriciteitsnet

Via deze beslissing keurt de CREG de toepassing van een Franse importbeperking in de winterperiode 2018-2019 goed.

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor een gewijzigde gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel en voor een gewijzigd voorstel voor een gemeenschappelijke kostendelingsmethodologie voor redispatching en compensatiehandel

Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 beslist de CREG het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel 2016-2019, ingediend door de nv Elia System Operator, met het oog op de dekking van de kosten die verband houden met het Modular Offshore Grid (MOG)

De CREG besliste om het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel goed te keuren.

Print Contact