Marktwerking elektriciteit

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor een gewijzigde gemeenschappelijke methodologie voor gecoördineerde redispatching en compensatiehandel en voor een gewijzigd voorstel voor een gemeenschappelijke kostendelingsmethodologie voor redispatching en compensatiehandel

Na een eerder wijzigingsverzoek in september 2018 beslist de CREG het gewijzigde voorstel goed te keuren.

Beslissing over het gewijzigde gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor belangrijke organisatorische vereisten, taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot gegevensuitwisseling

In samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties keurde de CREG het gewijzigde KORRR-voorstel goed.

Beslissing over het aangepaste voorstel van de NV Elia System Operator van over haar bijdrage aan de kosten van de in België aangewezen NEMO’s voor de vaststelling, wijziging en uitvoering van de eenvormige day-ahead- en intradaykoppeling

De CREG keurt het aangepast voorstel van Elia goed.

Note - REMIT case N17/2016

De verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT) stelt een aantal voorschriften vast om manipulaties en misbruik van voorkennis op de groothandelsmarkt voor energie tegen te gaan en te bestraffen.

In dit kader heeft de CREG een onderzoek gevoerd over een geval van mogelijke schending van artikel 5 van REMIT.

De analyse toonde aan dat er onvoldoende aanwijzingen waren om te oordelen dat de marktdeelnemer in kwestie een poging tot het geven van onjuiste of misleidende signalen, een poging tot het houden van de prijs op een kunstmatig niveau, of een poging tot het gebruik van bedrog of misleiding zou ondernomen hebben.

Note - REMIT case N61/2017

De verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (REMIT) stelt een aantal voorschriften vast om manipulaties en misbruik van voorkennis op de groothandelsmarkt voor energie tegen te gaan en te bestraffen.

In dit kader heeft de CREG een onderzoek gevoerd over een geval van mogelijke schending van artikel 5 van REMIT.

De analyse toonde aan dat er aanwijzingen waren om te oordelen dat de marktdeelnemer in kwestie een poging tot het geven van onjuiste of misleidende signalen, een poging tot het houden van de prijs op een kunstmatig niveau, of een poging tot het gebruik van bedrog of misleiding zou ondernomen hebben. Door de specifieke context en doordat de marktdeelnemer tijdig corrigerende maatregelen ondernam werden geen onmiddellijke verdere stappen ondernomen.

Beslissing over het verzoek van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel-capaciteitsberekeningsregio voor een toepassing van een gecoördineerde nettotransmissiecapaciteitsaanpak

De CREG besloot, in samenspraak met de andere betrokken regulerende instanties, het voorstel goed te keuren.

Nota over de Belgische day-ahead groothandelsmarkt voor elektriciteit van 1 tot 7 oktober 2018, met in het bijzonder de marktresultaten voor 3 oktober 2018

De nota concludeert dat de splitsing van de prijszones van Oostenrijk en Duitsland/Luxemburg tot nu toe technisch correct verlopen is. Ook was de Belgische elektriciteitsmarkt op 3 oktober veel robuuster dan men op het eerste gezicht zou concluderen.

Print Contact