Marktwerking elektriciteit

Beslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken

In deze beslissing legt de CREG een aantal regels, formules en mechanismen vast die energieoverdracht binnen de elektriciteitsmarkt mogelijk moeten maken.

Beslissing over de gemeenschappelijke goedkeuringsaanvraag van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een methodologie voor het verstrekken van gegevens betreffende opwekking en basislast

De CREG besliste om het voorstel goed te keuren.

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende de methodologie voor de berekening van de capaciteit in intraday van toepassing op de Belgische grenzen

De CREG besliste om het voorstel goed te keuren en vraagt aan Elia om de beschrijving van de voorgestelde methodologie te verbeteren en deze in een gewijzigd voorstel te ontvangen.

Beslissing over het gewijzigde gemeenschappelijke voorstel van de NV Elia System Operator en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor het regionaal ontwerp inzake langetermijnrechten betreffende transmissie

De CREG besliste om het aangepaste voorstel goed te keuren.

Print Contact