Marktwerking elektriciteit

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de aanpassing aan de marktkoppeling in de regio Central West Europe naar aanleiding van de integratie van de Duits-Oostenrijkse biedzonegrens en de integratie van de 20% minimum RAM regel

In deze beslissing gaat de CREG akkoord met een aantal elementen maar stelt zij ook nog bijkomende vragen aan Elia met het oog op kwaliteit en transparantie.

Beslissing over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Synchrone zone Continentaal Europa inzake de bepaling van de LFC-blokken

De CREG keurt het voorstel voor LFC-blokken, dat de structuur van de LFC-blokken, de LFC-zones en de monitoring zones van de synchrone zone Continentaal Europa definieert, goed.

Beslissing houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken

In deze beslissing legt de CREG een aantal regels, formules en mechanismen vast die energieoverdracht binnen de elektriciteitsmarkt mogelijk moeten maken.

Print Contact