Marktwerking elektriciteit

De CREG kondigt het einde van de publicatie van de parameters voor de indexering van de elektriciteitsprijzen aan

Naar aanleiding van de vrijmaking van de markt valt de bepaling van de parameters voor de indexering van de elektriciteitsprijzen niet langer onder de bevoegdheid van de overheid, maar onder die van de elektriciteitsleveranciers. Deze laatsten kunnen hun prijzen vastleggen en hun tariefformules bepalen door de indexeringsparameters, alsook de wegingscoëfficiënten van deze parameters, die ze willen gebruiken, zelf te kiezen.

De vijf regulatoren publiceren een transparantierapport ter bevordering van de integratie van de elektriciteitsmarkt in Centraal West Europa (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland)

Het Regionale Coördinatiecomité (RCC) van de regio Centraal West – dat de vijf regulatoren CREG, CRE, BNetzA, ILR en DTe verenigt – publiceerde vandaag een rapport over de transparantie, dat specifieke stappen aanduidt voor het verbeteren en harmoniseren van de transparantie in de groothandelsmarkten voor elektriciteit in de regio. Voor het eerst zullen op regionaal niveau opwekkingsgegevens en informatie over de onbeschikbaarheid van verbruiks- en opwekkingseenheden beschikbaar zijn .

De CREG wordt versterkt met officieren van gerechtelijke politie, voor meer transparantie en rechtvaardigheid in de werking van de elektriciteits- en gasmarkt

De regulerende macht van de CREG wordt verder versterkt door haar in de toekomst te laten beschikken over een korps van officieren van gerechtelijke politie. De CREG is verheugd over deze belangrijke vooruitgang in de uitoefening van haar bevoegdheden. Hierdoor zal zij toegang krijgen tot de informatie van de bedrijven uit de elektriciteits- en gassector, om onder meer na te gaan of zij de kosten van de voornoemde bijdrage niet doorrekenen aan de consumenten.

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2010

Jaarlijks publiceren de vier Belgische energieregulatoren een statistisch overzicht van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Hiermee willen ze de ontwikkeling van de mededinging opvolgen aan de hand van een gezamenlijk transparant document met uniforme en consistente statistieken over de energiemarkt in België en in de respectieve gewesten

Print Contact