Openbare raadplegingen

Deadline: 09 juli 2018
Publicatie: 18 juni 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De aanvraag tot goedkeuring van Elia System Operator NV van het gemeenschappelijk voorstel voor de aanpassing van de CWE FBMC approval package met invoering van de Duits-Oostenrijkse grens en de implementatie van een minimum 20%RAM regel.

Deadline: 15 juni 2018
Publicatie: 25 mei 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 29 mei 2018
Publicatie: 02 mei 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Raadpleging over het voorontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023.

Deadline: 02 maart 2018
Publicatie: 09 februari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Op 13 juli 2017 werd de wet uitgevaardigd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt om de vraagflexibiliteit, alsook de opslag van elektriciteit te verbeteren.

Deadline: 02 maart 2018
Publicatie: 09 februari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbesluit tot wijziging van de tariefmethodologie voor het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie.

Deadline: 25 januari 2018
Publicatie: 04 januari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten –

Deadline: 19 januari 2018
Publicatie: 22 december 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2018.

Deadline: 17 januari 2018
Publicatie: 20 december 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing (B) 1712 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening. Deze ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van Elia.

Deadline: 20 december 2017
Publicatie: 14 december 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de wijziging van één van de doelen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 04 december 2017
Publicatie: 13 november 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Een significant deel van de vergoeding van Elia hangt voortaan af van het feit of een aantal doelstellingen die de CREG in de loop van de regulatoire periode moet vastleggen, zijn behaald.

Deadline: 20 november 2017
Publicatie: 27 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing over de principes van de valorisatie van de installaties die overgedragen worden aan de netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid.

Deadline: 17 november 2017
Publicatie: 19 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): CREG, Elektriciteit, Aardgas

De goede werking van de elektriciteits- en gasmarkten vergt een totale transparantie van informatie.

Deadline: 08 november 2017
Publicatie: 18 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar Ontwerpbeslissing (B) 1675 over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor de eisen betreffende het centrale toewijzingsplatform e

Deadline: 04 oktober 2017
Publicatie: 06 september 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van Elia alsook een versie die de wijzigingen aangeeft ten opzichte van de werkingsregels goedgekeurd via beslissing (B)1632 van de CREG van 6 juli 2017.

Deadline: 06 september 2017
Publicatie: 26 juli 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing (B) 1636 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening. Deze ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van Elia.

Deadline: 14 juni 2017
Publicatie: 24 mei 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de markt over de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Deadline: 14 juni 2017
Publicatie: 24 mei 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing aangaande het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secondair en tertiair reservevermogen voor 2018.

Deadline: 11 juni 2017
Publicatie: 18 mei 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

In het kader van de tariefmethodologie die op 1 januari 2016 in werking trad, hangt een deel van de vergoeding van Elia af van het behalen van een aantal doelstellingen die de CREG in de loop van de regulatoire periode vastlegt.

Deadline: 04 mei 2017
Publicatie: 23 maart 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit, Aardgas

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing  over de aanpassing van het charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas.

Deadline: 31 maart 2017
Publicatie: 23 maart 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing over het voorstel van Elia over een addendum aan de werkingsregels van de strategische reserve.

Deadline: 27 februari 2017
Publicatie: 30 januari 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Deadline: 20 februari 2017
Publicatie: 20 januari 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Op Europees niveau werden in april en augustus 2016 drie verordeningen tot vaststelling van netcodes met voorwaarden voor aansluiting op het elektriciteitsnet aangenomen.

Deadline: 23 januari 2017
Publicatie: 13 januari 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

In oktober 2016 ontvingen alle benoemde elektriciteitsmarktbeheerders (NEMO’s) een wijzigingsverzoek van alle Europese regulerende instanties op het originele plan betreffende de gezamenlijke uitoefening van de Market Coupling Operator-functies (MCO-plan). Vervolgens dienden zij zelf een gewijzigd voorstel van dit plan bij alle Europese regulerende instanties. De CREG organiseert nu een openbare raadpleging over het gewijzigde MCO-plan. Deze raadpleging loopt van 13 januari tot en met 23 januari 2017

Deadline: 18 januari 2017
Publicatie: 23 december 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2017.

Deadline: 06 december 2016
Publicatie: 15 november 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Per brief van 28 oktober 2016 heeft de NV Elia System Operator een goedkeuringsaanvraag ingediend voor de Regelingen voor meerdere NEMO's (MNA) voor de Belgische biedzone.

Print Contact