Openbare raadplegingen

Deadline: 07 december 2018
Publicatie: 26 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

In toepassing van artikel 23, §1 van het besluit (Z)1110/11 van 28 juni 2018 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023, ver

Deadline: 07 december 2018
Publicatie: 08 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

In uitvoering van artikel 28 van verordening 2017/460 houdt de CREG een raadpleging met de nationale regulerende instanties van alle rechtstreeks verbonden lidstaten en de relevante belanghebbenden, en dit tegelijk met de overeenkomstig artikel 26

Deadline: 17 mei 2018
Publicatie: 19 april 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023

Deadline: 17 november 2017
Publicatie: 19 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): CREG, Elektriciteit, Aardgas

De goede werking van de elektriciteits- en gasmarkten vergt een totale transparantie van informatie.

Deadline: 05 september 2017
Publicatie: 08 augustus 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

Dit is de eerste stap van de implementatie van deze netwerkcode. In dit ontwerp stelt de CREG voor om bepaalde verplichtingen toe te wijzen aan de beheerders, onder andere op het vlak van de raadpleging en de publicatie van tariefgegevens.

Deadline: 05 september 2017
Publicatie: 08 augustus 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

Overeenkomstig de wet heeft de CREG voorafgaandelijk overleg gepleegd met zowel Interconnector(UK) als de Britse regulator Ofgem. In parallel aan de raadpleging door de CREG houdt Interconnector(UK) ook een openbare raadpleging over haar regulatoire documenten.

Deadline: 14 juni 2017
Publicatie: 24 mei 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

De CREG acht het noodzakelijk om het nalevingsprogramma van de NV Balansys samen met het gewijzigd ontwerpadvies 1618 te onderwerpen aan een openbare raadpleging in het belang van de netgebruikers van de geïntegreerde balanceringzone.

Deadline: 04 mei 2017
Publicatie: 23 maart 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit, Aardgas

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing  over de aanpassing van het charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas.

Print Contact