110 resultaten gevonden voor

Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders van de Channel capaciteitsberekeningsregio voor de wijziging aan de nominatieregels betreffende schema’s voor de elektriciteitsuitwisseling tussen biedzones

De CREG ontving, in april 2019, een goedkeuringsaanvraag van Elia voor nominatieregels voor langetermijnrechten op de biedzonegrenzen in de Channel regio.

Datum van goedkeuring
Type

Beslissing over het gemeenschappelijk voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor een methodologie voor het opstellen en opslaan van de gemeenschappelijke netwerkmodellen

Het voorstel voor een methodologie voor het opstellen en opslaan van de gemeenschappelijke netwerkmodellen werd ingediend in lijn met artikelen 67(1) en 70 van de Verordening (EU) 2017/1485 tot vas

Datum van goedkeuring
Type